BEZPŁATNE szkolenie

 

UWAGA – BEZPŁATNE SZKOLENIE!!!


 3 weekendy w hotelu
połączone z pożytecznym szkoleniem!


 
Śląski Instytut Szkoleń 
we współpracy 
Instytutem Doradztwa z Krakowa 
zaprasza do udziału 
BEZPŁATNYM szkoleniu pt.
.  
Zawód przyszłości
– Monter instalacji energetyki odnawialnej

.
dofinansowanego w 100% 
ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAKRES SZKOLENIA: 

 • montaż i instalacji energetyki odnawialnej
  (np. słonecznej, wiatrowej, biomasy i in.).

 

ADRESACI SZKOLENIA to pracownicy:

 • mikro, małych i średnich firm budowlanych,
 • firm znajdujących się na terenie województwa śląskiego.

 

Szkolenie zakończone jest 

egzaminem i certyfikatem.

 


ZAPEWNIAMY:

 • wyżywienie i zakwaterowanie w hotelu przez wszystkie dni szkolenia (obiadokolacje oraz przerwy kawowe),
 • dostęp do specjalistycznego sprzętu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia kursu.


Szkolenie skierowane jest dla pracowników i pracodawców pracujących w sektorze mikro i małych przedsiębiorstw, zarejestrowanych w województwie śląskim (mających swoją siedzibę lub filię na terenie województwa śląskiego).

Głównym celem prowadzonych przez nas szkoleń jest wzrost potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw w zakresie montażu instalacji energetyki odnawialnej, podczas których uczestnicy nabędą kompetencje, niezbędne do wykorzystania innowacyjnych technologii OZE (Odnawialnych Źródeł Energii). Projekt umożliwia pracującym kobietom i mężczyznom zdobycie kompetencji, niezbędnych do wykonywania montażu instalacji OZE, a także przygotowuje do uzyskania certyfikatu wykonywania montażu instalacji energetyki odnawialnej.

Projekt „Zawód przyszłości – Monter instalacji energetyki odnawialnej” jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów w branży technologii źródeł energii odnawialnej oraz świadczenia usług w ramach dynamicznie rozwijającej się branży OZE. Jak podaje Instytut Energetyki Odnawialnej, energetyka słoneczna jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów w Polsce i w UE; średnie roczne tempo wzrostu w 2001-2008 wyniosło ponad 43%. W związku z tym oferta naszych szkoleń daje optymalną możliwość rozwoju i podniesienia kompetencji pracowników firm z branży budowlanej w zakresie nowoczesnej technologii OZE.

.

Terminy realizacji szkoleń

 

I EDYCJA

25.02.2012
03.03.2012
10.03.2012

26.02.2012
04.03.2012
11.03.2012

Teoria
Teoria + warsztat komputerowe
Warsztaty praktyczne

II EDYCJA

 

17.03.2012
24.03.2012
31.03.2012

18.03.2012
25.03.2012

01.04.2012

Teoria
Teoria + warsztat komputerowe
Warsztaty praktyczne

III EDYCJA

 

14.04.2012

21.04.2012

28.04.2012

15.04.2012

22.04.2012

29.04.2012

Teoria
Teoria + warsztat komputerowe
Warsztaty praktyczne

IV EDYCJA

 

12.05.2012

19.05.2012

26.05.2012

13.05.2012

20.05.2012

27.05.2012

Teoria
Teoria + warsztat komputerowe
Warsztaty praktyczne

V EDYCJA

 

16.06.2012

23.06.2012

30.06.2012

17.06.2012

24.06.2012

01.07.2012

Teoria
Teoria + warsztat komputerowe
Warsztaty praktyczne

VI EDYCJA

 

14.07.2012

21.07.2012

28.07.2012

15.07.2012

22.07.2012

29.07.2012

Teoria
Teoria + warsztat komputerowe
Warsztaty praktyczne

VII EDYCJA

 

18.08.2012

25.08.2012

01.09.2012

19.08.2012

26.08.2012

02.09.2012

Teoria
Teoria + warsztat komputerowe
Warsztaty praktyczne

VIII EDYCJA

 

08.09.2012

15.09.2012

22.09.2012

09.09.2012

16.09.2012

23.09.2012

Teoria
Teoria + warsztat komputerowe
Warsztaty praktyczne

IX EDYCJA

29.09.2012

06.10.2012

13.10.2012

30.09.2012

07.10.2012

14.10.2012

Teoria
Teoria + warsztat komputerowe
Warsztaty praktyczne

X EDYCJA

20.10.2012

27.10.2012

17.11.2012

21.10.2012

28.10.2012

18.11.2012

Teoria
Teoria + warsztat komputerowe
Warsztaty praktyczne

XI EDYCJA

24.11.2012

01.12.2012

08.12.2012

25.11.2012

02.12.2012

09.12.2012

Teoria
Teoria + warsztat komputerowe
Warsztaty praktyczne

 

Zapisy

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy zarejestrować się poprzez założenie indywidualnego konta w systemie rejestracji na stronie http://szkolenia.instytutdoradztwa.com Dzięki systemowi rejestracji na szkolenia firmy Instytut Doradztwa, zyskują Państwo możliwość zgłoszenia chęci udziału w wybranym przez siebie szkoleniu. Na każdym etapie, po wykonaniu określonej czynności na podany przy rejestracji adres e-mail, zostaje wysłana wiadomość potwierdzająca wykonanie czynności oraz informująca o kolejnych krokach.

 • Otwarcie zgłoszenia następuje w zakładce Szkolenia po kliknięciu przycisku Nowe Zgłoszenie przy edycji Szkolenia, na które mamy zamiar się zgłosić.
 • Kliknięcie przycisku Nowe zgłoszenie powoduje otwarcie regulaminu zgłoszenia oraz formularza zgłoszeniowego. Należy przeczytać i zaakceptować regulamin oraz wpisać wszystkie wymagane dane firmy i uczestnika. Aby zakończyć ten etap, trzeba nacisnąć Wyślij.
 • Po pomyślnym otwarciu zgłoszenia jest ono widoczne w zakładce Zgłoszenia. Po kliknięciu Zobacz można również podejrzeć listę aktualnie dodanych do zgłoszenia pracowników.
 • Informacja o zgłoszeniu zostaje przekazana operatorowi, który po zweryfikowaniu poprawności danych zaakceptuje zgłoszenie i wygeneruje zestaw dokumentów do podpisania

oraz przesłania pocztą tradycyjną na adres: Biuro Projektu „Zawód Przyszłości- Monter instalacji energii odnawialnej” ul. Budowlanych 59 lok.9 43-100 Tychy.

.

BIURO PROJEKTU

ul. Budowlanych 59 lok. 9

43-100 Tychy

tel.: kom. 0 785-041-118

Strona Projektu www.oze-slaskie.pl

e-mail: oze-slask@instytutdoradztwa.com

.

 

Miejsce realizacji szkoleń:

Hotel ARENA ***

ul. Gen. de Gaulle’a 8

43-100 Tychy

tel/fax. (32) 32 32 222

Strona internetowa hotelu:

http://www.hotelarena.com.pl

.

 

[warning]

* SŁOWNICZEK TERMINOLOGII

Mikroprzedsiębiorca

Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który nie zatrudnia więcej niż 9 pracowników średniorocznie. Roczny obrót jego firmy (obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych) nie przekroczyła równowartości w złotych 2 milionów euro a suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec roku nie przekroczyła równowartości w złotych 2 milionów euro. Ważne jest zastrzeżenie, że warunki te muszą być spełnione łącznie i przynajmniej w jednym roku w ciągu ostatnich dwóch lat, które brane są pod uwagę przy ustalaniu definicji mikroprzedsiębiorcy. W przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, jego przewidywany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie oszacowuje się na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsiębiorcę. Nie uważa się jednak za mikroprzedsiębiorcę, przedsiębiorcy, w którym przedsiębiorcy inni niż mali, Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego posiadają: więcej niż 25% wkładów, udziałów lub akcji; prawa do ponad 25%-owego udziału w zysku, więcej niż 25% głosów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy).

Mały przedsiębiorca

Zgodnie z treścią ustawy (Art. 105.) za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie poniżej 50 pracowników, osiągnął przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 10 mln euro lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec poprzedniego roku obrotowego nie przekroczyła równowartości w złotych 10 mln euro. Nie uważa się jednak za małego, przedsiębiorcy, w którym przedsiębiorcy inni niż mali, Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego posiadają: więcej niż 25% wkładów, udziałów lub akcji; prawa do ponad 25%-owego udziału w zysku, więcej niż 25% głosów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy). W przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, jego przewidywany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie oszacowuje się na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsiębiorcę.

.

Pomoc de minimis

Pomoc de minimis to szczególny rodzaj wsparcia udzielanego przez państwo przedsiębiorcom. W ramach tej pomocy mogą być finansowane m.in. projekty związane z organizacją imprez i wydarzeń turystycznych i kulturalnych, specjalistyczne usługi doradczo-szkoleniowe. Może być ona udzielana również na rozwój działalności gospodarczej.

uzasadnienie

Zakres, procedury oraz obszar pomocy publicznej o niewielkich rozmiarach (bez wpływu na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE) są regulowane przez przepisy wspólnotowe. Zgodnie z zasadą prawa rzymskiego de minimis non curat lex (prawo nie troszczy się o drobiazgi) jest to pomoc, która nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku. Dlatego nie wymaga uprzedniej kontroli ze strony Komisji Europejskiej w drodze notyfikacji.

Pomoc de minimis jest udzielana przez władzę centralną na szczeblu krajowym oraz podmioty szczebla regionalnego i samorządowego, jak również przez podmioty, które nie sprawują władzy, ale stanowią samodzielne podmioty o charakterze publicznym lub prywatnym (agencje oraz instytucje publiczne, przedsiębiorstwa, w których większość kapitału założycielskiego jest państwowa oraz państwo ma realną kontrolę nad przedsiębiorstwem i znaczny wpływ na jego funkcjonowanie, kasy rekompensacyjne i wyrównawcze, instytucje parafiskalne, które pobierają opłaty i wypłacają zapomogi, jeśli ich powstanie i działalność dadzą się wyprowadzić z państwowego aktu normatywnego).

(Źródło: mojafirma.infor.pl)


[/warning]


2 myśli nt. „BEZPŁATNE szkolenie”

 1. Dzień Dobry,
  Bardzo proszę o informację w jaki sposób mógłbym zostać uczestnikiem ww szkolenia.
  Czy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą od stycznia tego roku w branży teletechnicznej mam szansę znaleźć się na liście uczestników?
  Łukasz Sajna
  tel. 690055335
  email. luksa.teletechnika@gmail.com

  1. Szanowny Panie!

   Niestety, szkolenie to już się zakończyło i w chwili obecnej nie przewidujemy jego kolejnych edycji.
   Może się to jednak zmienić w przyszłości.
   Pozwolę sobie zapisać Pana adres na naszą listę wysyłkową, aby móc Pana na bieżąco informować o naszych szkoleniach. Czy wyraża Pan na to zgodę?

   Z poważaniem
   Leszek Kazimierski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *