Silesia Business Breakfast

Silesia Business BreakfastSilesia Business Breakfast jest to cykl śniadań biznesowych odbywających się raz w miesiącu w Tychach. Każdemu ze śniadań towarzyszy okołobiznesowy temat przewodni oraz gość specjalny. Jego uczestnikami są czołowi śląscy przedsiębiorcy.

Główną ideą Silesia Business Breakfast jest integracja śląskich przedsiębiorców, wymiana doświadczeń i opinii pomiędzy nimi oraz inspirowanie siebie nawzajem.

Pierwsze, inauguracyjne Silesia Business Breakfast odbyło się w dniu 27 kwietnia w godzinach 9:00-11:00
w Hotelu Arena w Tychach.

Leszek Leopold KazimierskiGościem specjalnym był:
Leszek Leopold baron von Biberstein Kazimierski.

Tematem wiodącym był „Savoir-vivre w biznesie„,
a konkretnie jak należy się zachować się w konkretnych sytuacjach biznesowych.

Oto skrócony program spotkania:

1. Czym jest etykieta we współczesnym kontekście
i gdzie ją stosować?

2. Jak łatwo i skutecznie korzystać z zasad savoir – vivre i być człowiekiem nie tylko z kasą, ale i z klasą?