Psychologia sprzedaży i profesjonalna obsługa klienta

Czas trwania szkolenia: 2 dni (ok. 14 godzin)

Szkolenie to jest przeznaczone dla wszystkich, którzy w swej pracy muszą prowadzić szeroko rozumianą sprzedaż, a w szczególności dla:

 • handlowców i sprzedawców;
 • przedstawicieli handlowych;
 • pracowników biura obsługi klienta, których dodatkowym zadaniem może być sprzedaż

CEL

 • przekazanie podstaw wiedzy handlowej dotyczącej organizacji pracy, formułowania celów, planowania sprzedaży, nawiązywania i podtrzymywania kontaktów handlowych, bieżącej obsługi klienta, pracy z użyciem telefonu
 • poznanie i przećwiczenie kroków sprzedaży ze szczególnym uwzględnieniem zamknięcia sprzedaż
 • sprawdzenie znajomości produktów własnych oraz konkurencji – wpływu na skuteczność sprzedaży (test)
 • przekazania wiedzy dotyczącej umiejętności interpersonalnych, prezentacji siebie
 • umiejętności kreowania pozytywnego wizerunku handlowca
 • pokazania wpływu technik prezentacji produktu na skuteczność sprzedaży
 • swobodne komunikowania się z klientem
 • rozpoznanie potrzeb klienta
 • minimalizację stresu i obawy przed rozpoczęciem rozmowy handlowej
 • profesjonalne stosowanie najbardziej odpowiednich technik sprzedaży
 • rozwój umiejętności perswazyjnych

PROGRAM 

Filozofia sprzedaży i obsługi klienta

 • sposób rozumienia przedmiotu sprzedaży
 • odkrywanie, aktywizowanie i kreowanie potrzeb klienta

Typologia klientów

 • psychologiczna charakterystyka typów klienta
 • sposoby obsługi poszczególnych klientów

Zaawansowane techniki sprzedaży

 • praktyczne umiejętności rozpoznawania potrzeb klienta
 • kształtowanie umiejętności zadawania pytań
 • radzenie sobie z zastrzeżeniami dotyczącymi ceny, jakości itp.

Metody komunikowania się z klientem

 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania komunikatów niewerbalnych
 • odczytywanie ukrytych komunikatów rozmówcy
 • środki werbalne wykorzystywane w kontaktach z klientem
 • środki niewerbalne wykorzystywane w kontaktach z klientem
 • delikatne i miękkie wywieranie wpływu na ludzi (jak tonować emocje, a nie eskalować

Psychologiczne aspekty kontaktów z klientem

 • obraz profesjonalnego sprzedawcy; pracownik „wizytówka firmy”; JA jako sprzedawca – cele, dążenia, zadania
 • eliminacja stresu i nieśmiałości
 • typologia Klientów – kształtowanie zachowań poprzez indywidualne podejście do klienta

Proces sprzedaży:

 • komunikacja pozawerbalna
 • analiza obszaru rozmowy z klientem
 • efektywne zadawanie pytań i aktywne słuchanie klienta
 • ujawnianie potrzeb klienta
 • prezentacja zalet produktu w kategoriach korzyści dla klienta
 • przezwyciężanie zastrzeżeń klienta
 • tworzenie dobrego klimatu
 • wspomaganie klienta w podejmowaniu decyzji kupna
 • techniki negocjacyjne, zachowanie asertywne
 • techniki wywierania wpływu
 • zamykanie procesu sprzedaży
 • obsługa klienta po sprzedaży

Podsumowanie

 • Kulminacyjną częścią kursu jest przygotowanie i prezentacja własnej scenki sprzedaży i jej grupowa weryfikacja na podstawie zapisu utrwalonego na taśmie video.