Szkolenie Antyterrorystyczne (AT)

Thug-05-sala

W obliczu narastającego zagrożenia terroryzmem każdy z nas może być potencjalnym obiektem ataku.

Szczególnie dotyczy to firm i instytucji o znaczeniu strategicznym i tych narażonych na ataki terrorystyczne.

Jednakowoż atak terrorystyczny może się wydarzyć wszędzie – w pracy, w drodze do pracy, podczas załatwiania codziennych spraw.

AT-01-sala-2

>>> POBIERZ OFERTĘ W PDF <<<


CEL SZKOLENIA

 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracowników w sytuacjach kryzysowych
 • Przestrzeganie procedur i algorytmów postępowania
 • Zmniejszenie poziomu stresu
 • Analiza i korekta błędów oraz utrwalenie prawidłowych zachowań
 • Korelacja działań ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo

Thug-01-2-male-white


ZAKRES SZKOLENIA

Ładunek wybuchowy (bomba)

 • Postępowanie z ładunkiem
 • Powiadomienie odpowiednich służb
 • Ewakuacja

Aktywny zabójca

 • Jak rozpoznać aktywnego strzelca?
 • Jak alarmować innych?
 • Jak się zachować – sprawdzony algorytm zwiększający szanse na przeżycie

Thug-03-male

Zakładnik

 • Zachowanie wobec sprawców
 • Jak nie zostać ofiarą?
 • Jak przeżyć?

Szturm jednostek specjalnych (AT)

 • Zachowanie indywidualne
 • Zachowanie zespołu

UWAGA!

Jeśli chcą Państwo uzyskać usługę zwolnioną z VAT
PROSZĘ POBRAĆ I WYPEŁNIĆ OŚWIADCZENIE
(druk znajduje się pod linkiem)

Oswiadczenie_dot_VAT


KADRA PROWADZĄCA
– INSTRUKTORZY

Posiadają wieloletnie doświadczenie w szkoleniu Policjantów, Strażników Miejskich oraz Służb Ochrony.

Brali udział w wielu szkoleniach warsztatowych związanych z taktyką i techniką interwencji, walką wręcz, systemami samoobrony, posługiwaniu się bronią palną oraz środkami przymusu bezpośredniego.

Alfa

Posiadają szereg uprawnień instruktorskich (państwowych, resortowych oraz wydanych przez odrębne organizacje) związanych z przedmiotową działalnością szkoleniową.

Ich doświadczenie wynika bezpośrednio z przebytej służby w:

 • oddziałach antyterrorystycznych (AT) Policji,
 • wydziałach szkoleniowych Policji i innych formacjach mundurowych.

>>> POBIERZ OFERTĘ W PDF <<<


REFERENCJE

 

>>> POBIERZ OFERTĘ W PDF <<<