Zarządzanie projektami


Czas: 2 dni (16 godzin)

DLA KOGO

 • Szkolenie przeznaczone dla kadry zarządzającej wszystkich szczebli.
 • Szczególnie zalecane dla aktualnych i przyszłych menedżerów projektów.

.

.


CEL

 • Zapoznanie się z zasadami zarządzania projektami
 • Umiejętne planowanie projektów przy pomocy odpowiednich technik
 • Fachowe sporządzanie harmonogramów i budżetów projektowych
 • Tworzenie i kierowanie zespołem projektowym
 • Skuteczne motywowanie członków zespołu do pracy
 • Opanowanie nowoczesnych technik kontroli i monitorowania realizacji projektu

 


GŁÓWNE ZAGADNIENIA  

Schemat zarządzania projektami

 • Definicja zarządzania projektem
 • Wady i zalety pracy projektowej
 • Trudne i łatwe aspekty zarządzania projektem

Planowanie i harmonogram czasowy projektu

 • Zasady precyzowania celów projektu
 • Wstępny konspekt projektu
  • ocena sytuacji wyjściowej
  • ocena czasowa
  • sposób raportowania
 • Sprawdzanie wykonalności projektu
 • Harmonogram projektu
  • sporządzanie szczegółowych planów projektowych i zasobów
  • techniki wspomagające planowanie
 • Budżet projektu

Kierowanie projektem

 • Tworzenie zespołu projektowego
 • Motywowanie członków zespołu do pracy
 • Kierowanie zespołem projektowym
  • partycypacja podwładnych w procesie decyzyjnym – motywowanie
  • podział zadań i kompetencji
  • zarządzanie konfliktem w zespole

Kontrola i monitorowanie realizacji projektu

 • Kontrola kosztów, jakości pracy, terminów
 • Wprowadzanie zmian w projekcie
 • Zamykanie projektu (raport końcowy, przegląd powykonawczy)