Zarządzanie zespołem


(2 dni, ok. 16 godz.)

DLA KOGO?

 • Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich tych, którzy w trakcie swojej pracy zarządzają zespołami ludzkimi.
 •  Szczególnie polecane dla kierowników wszystkich szczebli, brygadzistów, mistrzów.

CELE

 • Skuteczne podejmowanie decyzji w grupie
 • Wiedza na temat ról komunikacyjnych (typologia)
 • Rola kooperacji i zaufania
 • Konflikty – identyfikacja ich źródeł i sposoby radzenia sobie  z nimi
 • Podniesienie efektywności pracy zespołu
 • Techniki twórczego myślenia (heurystyki)
 • Tworzenie klimatu grupowego współdziałania

 


GŁÓWNE ZAGADNIENIA

Czym jest praca w zespole?

 • Różnica miedzy grupą a zespołem zadaniowym
 • Znaczenie pracy w zespole
 • Rola każdego członka zespołu
 • Kiedy praca w zespole jest potrzebna?

Identyfikacja zespołu

 • Różne rodzaje osobowości
 • Jak zmienia się zachowanie w warunkach stresowych?
 • Koncentrowanie się na silnych stronach poszczególnych członków zespołu
 • Minimalizacja napięcia

Charakterystyka zespołu

 • Cele i rodzaje zespołów
 • Środowisko i postawa
 • Dynamika zespołu
 • Jak rozwija się zespół?
 • Fazy rozwoju zespołu
 • Delegowanie zadań
 • Partycypacja w procesie decyzyjnym
 • Pro aktywne podejście

Znaczenie komunikacji

 • Interakcje w zespole
 • Ważność celów
 • Rola zmian i konfliktu
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespole